Kliniczne oprogramowanie klasy CIS


Systemy klasy CIS (Clinical Information System) to systemy służące do wspomagania decyzji lekarzy w całym procesie leczenia pacjenta. Oprogramowanie CIS składa się z modułów do zarządzania danymi klinicznymi na każdym etapie opieki okołooperacyjnej: planowania przypadków, obsługi dokumentacji znieczulenia, przydziału sal operacyjnych, stanu zapasów i planowania, monitorowania sal operacyjnych w czasie rzeczywistym, obserwacji pacjentów i automatyczne pozyskiwanie danych z podłączonych urządzeń medycznych.

CIS pomaga zoptymalizować zarządzanie odziałem intensywnej terapii oraz przydzielanie i wykorzystanie bloków chirurgicznych. Wspiera i dokumentuje każdy etap procesu okołooperacyjnego – od wstępnej konsultacji pacjenta, aż po przeniesienie / wypis.

Wprowadzenie tego typu systemu przyczynia się do ograniczenia transkrypcji i ręcznego wprowadzania danych pacjenta, poprzez integrację z aparaturą medyczną. To z kolei pomaga zminimalizować ryzyko błędów w transkrypcji, nieporozumień i / lub pominięć.

Podstawowe dane o systemie:


 • Pakiet oprogramowania medycznego klasy IIb, MDD
 • Zarządzanie opieką medyczną w obszarach OIT i Blok Operacyjny
 • Modułowa budowa pozwala wypełnić luki funkcjonalne w istniejących systemach
 • Pełna integracja z systemami szpitalnymi (HIS, RIS, LIS, itd.)
 • Intuicyjny i konfigurowalny interfejs użytkownika

Ascom Digistat, to modułowe oprogramowanie. Jednym z podstawowych modułów są:

Moduł Connect: oprogramowanie do integracji aparatury medycznej, alarmów, statusów


Funkcjonalności:

 • Sterowniki do ponad 300 urządzeń medycznych (GE, Philips, Mindray, Draeger, …)
 • Automatyczne przechwytywanie danych klinicznych oraz alarmów
 • Import danych pacjenta z HIS
 • Zapis parametrów w bazie danych
 • Eksport danych do systemów do HIS, CIS, SIS

Moduł Smart Central: wizualizacja i alarmy urządzeń medycznych


Funkcjonalności:

 • Parametry życiowe
 • Infuzje
 • Respiracja
 • Sygnalizacjaalarmów (grupowanie, filtrowanie)
 • Aplikacja na telefony (funkcja „mój pacjent”)
 • Raporty, przebiegi, video

Moduł Critical Care: zarządzaniem procesem leczenia na oddziale OIT


Funkcjonalności:

 • Organizacja procesu leczenia i zarządzanie pracą personelu na oddziałach intensywnej terapii
 • Dostęp do danych z wielu źródeł (systemy informatyczne i aparatura) w jednej aplikacji
 • Wsparcie w procesie podejmowania decyzji (Clicnical Decission Support System)
 • Automatyzacja procesów i cyfryzacja dokumentacji
 • Przejście z dokumentacji papierowej na cyfrową (automatyczną)

Moduł Surgery: zarządzanie blokiem operacyjnym


Funkcjonalności:

Planowanie

 • Konsultacja anestezjologiczna
 • Planowanie zabiegów (kalendarze)
 • Planowanie zasobów (urządzenia/personel)

Zarządzanie

 • Gospodarka materiałowa
 • Zarządzanie blokiem
 • Analiza kosztów

Dokumentacja

 • Okołooperacyjna karta kontrolna
 • Elektroniczna karta przebiegu znieczulenia
 • Protokół operacyjny