SZPITALE WIELKOPOLSKI


Projekt na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego) w ramach projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Projektem zostały objęte 53 szpitale w województwie wielkopolskim.

W ramach zamówienia dostarczono:


 • macierze dyskowe o pojemności 20TB – 8 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 40TB – 13 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 60TB – 20 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 80TB – 2 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 100TB – 2 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 500TB – 2 szt.
 • serwery rack – 92 szt.
 • przełączniki sieciowe zarządzalne – 72 szt.
 • urządzenia brzegu sieci (UTMy) – 70 szt.
 • WAF – Web Application Firewall, czyli transparentny system ochrony aplikacji webowych – 2 szt. w  klastrze
 • szafy rack – 32 szt.
 • zasilacze awaryjne (UPSy) – 65 szt.
 • terminale PC typu zero client – 480 szt.
 • monitory komputerowe – 480 szt.
 • licencje dostępowe Microsoft – 6656 szt.
 • licencje terminalowe Microsoft – 410 szt.
 • serwerowe systemy operacyjne – 736 szt.
 • wirtualizacja zasobów sprzętowych w części lokalnej oraz regionalnej oparta o produkty VMware
 • wirtualizacja warstwy sieciowej (SDN) oparta o produkty VMware
 • chmura prywatna oparta o produkty VMware
 • zarządzanie platformą wirtualizacji VMware
 • systemy zarządzania infrastrukturą sprzętową
 • system kopii zapasowych maszyn wirtualnych

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • instalacje, konfiguracje, wdrożenie oraz uruchomienie infrastruktury lokalnej i regionalnej
 • przeprowadzenie testów akceptacyjnych, ciągłości działania, funkcjonowania maszyn wirtualnych i symulacje awarii węzła klastra
 • przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla 50 Użytkowników Końcowych
 • świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego

Realizacja: 03-09.2019
Wartość zrealizowanego projektu: 19 381 860,30 zł brutto