HealthCare


Jednym z wyzwań  dzisiejszej medycy to  trafna analiza wyników pacjenta spływająca z wielu źródeł.
Dlatego też, naszym celem jest  rozwinięcie oferty dla sektora medycznego o rozwiązania mające na celu zintegrowanie danych o pacjencie w jednym miejscu.

W naszej ofercie znajduje się:

  • system wspomagania decyzję lekarza klasy CIS (Clinical Information System) dedykowany dla szpitalnych oddziałów OIT i bloku operacyjnego
  • platforma telemedyczna umożliwiającą monitorowanie pacjenta w trybie 24/7 w zakresie saturacji, temperatury ciała, rytmu serca i aktywności ruchowej
  • bezprzewodowe systemy komunikacji dla sektora medycznego oparte o rozwiązania telefonii wifi i IP DECT
  • szpitalne systemy przywoławcze
  • system call center  dla specjalistycznych przychodni przyszpitalnych
  • sprzęt kliencki IT

Technologia


Nowe technologie w ochronie zdrowia zapewniają  kompleksowe i spersonalizowane podejście do pacjenta. Trafna analiza wyników pacjenta spływająca z wielu źródeł  jest kluczowa w procesie leczenia.

Rozszerzamy zakres dzielności związanej z ICT o oprogramowanie kliniczne klasy CIS skierowane dla oddziałów intensywnej terapii i bloków operacyjnych. Celem tego oprogramowania jest integracja  danych o pacjencie w jednym miejscu. Wpływa to na szybkość podejmowanych przez lekarzy decyzji o procesie leczenia. Naszym strategicznym partnerem jest firma Ascom.

Dodatkowo ofertę rozszerzyliśmy o:

  • platformę telemedyczną umożliwiającą monitorowanie pacjenta w trybie 24/7 w zakresie saturacji, temperatury ciała, rytmu serca i aktywności ruchowej przy użyciu opaski biometrycznej firmy Oxitone
  • bezprzewodowe systemy komunikacji dla sektora medycznego oparte o rozwiązania telefonii WIFI i IP DECT
  • szpitalne systemy przywoławcze

Kliniczne oprogramowanie klasy CIS

Systemy klasy CIS (Clinical Information System) to systemy służące do wspomagania decyzji lekarzy w całym procesie leczenia pacjenta. Oprogramowanie CIS składa się z modułów do zarządzania danymi klinicznymi na każdym etapie opieki okołooperacyjnej: planowania przypadków, obsługi dokumentacji znieczulenia, przydziału sal operacyjnych, stanu zapasów i planowania, monitorowania
sal operacyjnych w czasie rzeczywistym, obserwacji pacjentów i automatyczne pozyskiwanie danych z podłączonych urządzeń medycznych.