GMINA MIASTA TYCHY


Projekt „Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy”.
Zakres projektu został zdefiniowany w zawartej Umowie, która mówi, iż jej przedmiotem jest:

 1. Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta Tychy,
 2. Reorganizacja pomieszczenia serwerowni,
 3. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych i firewall, w tym demontaż urządzeń sieciowych zastępowanych nowymi, instalacja i konfiguracja urządzeń w środowisku Zamawiającego,
 4. Dostawa licencji oprogramowania, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do monitorowania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz przechowywania i analizowania logów,
 5. Utworzenie nowych stanowisk do zarządzania infrastrukturą,
 6. Konfiguracja i wdrożenie wszystkich elementów składowych wdrażanej sieci.

Przedmiot Umowy realizowany w następujących lokalizacjach:


 • Urząd Miasta Tychy – al. Niepodległości 49,
 • Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Tychy – ul. Nowokościelna 11,
 • Teatr Mały w Tychach – ul. Hlonda 1,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach – al. Piłsudskiego 16,
 • Miejskie Centrum Oświaty w Tychach– al. Piłsudskiego 12,
 • Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. – al. Piłsudskiego 12,
 • Żłobek Miejski w Tychach – ul. Grzegorza Fitelberga 4,
 • Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy – ul. Edukacji 7,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach – ul. Grota Roweckiego 42,
 • Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa – al. Niepodległości 230,
 • Straż Miejska – ul. Budowlanych 67,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach – ul. Budowlanych 59,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – ul. Budowlanych 59,
 • Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy – ul. Budowlanych 59,
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów – ul. Budowlanych 59,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach– ul. Budowlanych 59,
 • Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tychy– ul. Budowlanych 67,
 • Tyski Zakład Usług Komunalnych – ul. Budowlanych 43,
 • Straż Miejska – ul. Asnyka 1,
 • Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy  - ul. Barona 30
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Wydział Kontroli Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Miejski Konserwator Zabytków Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Miejski Rzecznik Konsumenta Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - ul. Barona 30
 • Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30

W ramach zamówienia dostarczono:


 • Przełącznik CORE  4 szt.
 • Przełącznik PPD    23 szt.
 • Przełącznik TOR    13 szt.
 • Przełącznik SAN    2 szt.
 • Moduły GBIC (SFP/SFP+) 192 szt.
 • Przełącznik MAN 47 szt.
 • Firewall w Urzędzie Miasta 2 szt.
 • Firewall w zdalnych jednostkach zewnętrznych 7szt.
 • System administrowania infrastrukturą
 • Serwer wirtualizacji 2szt.
 • Macierz dyskowa SAN
 • Serwerowy system operacyjny – dla serwerów wirtualizacji
 • System do kontroli dostępu
 • System monitorowania i zarządzania siecią oraz zbierania i analizowania logów
 • Monitory wielkoformatowe
 • Mini stacje robocze
 • Laptopy dla administratorów

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • Modernizacja strukturalnego okablowania światłowodowego PPD
 • Rozbudowa okablowania miedzianego - LAN
 • Modernizacja okablowania światłowodowego w serwerowni - GPD
 • Wymiana szafy sieciowej
 • Przeniesienie fizycznych zasobów serwerowych w ramach szaf RACK
 • Uporządkowanie okablowania serwerów
 • Readresacja serwerów fizycznych i wirtualnych
 • Modernizacja przełącznika rdzeniowego - GPD
 • Modernizacja przełączników w punktach dystrybucyjnych - PPD
 • Modernizacja przełączników w szafach serwerowych - TOR
 • Montaż przełączników SAN
 • Reorganizacja logiczna sieci LAN
 • Readresacja stacji roboczych
 • Dostawa modułów GBIC (SFP/SFP+)
 • Wymiana przełączników w jednostkach zewnętrznych
 • Modernizacja Firewall w Urzędzie Miasta
 • Dostawa Firewall dla zdalnych Jednostek Zewnętrznych
 • System kontroli dostępu do sieci
 • System monitorowania i zarządzania siecią oraz zbierania i analizowania logów
 • Modernizacja pomieszczenia Administratorów CUW
 • Szkolenie Admin CUW - administrowanie infrastrukturą sieciową
 • Szkolenie Admin CUW - wdrożone narzędzia administracyjne
 • Szkolenie Admin CUW - administrowanie urządzeniami Firewall
 • Szkolenie powdrożeniowe
 • Testy akceptacyjne, Dokumentacja powykonawcza

Realizacja: 01.2020- 08.2020
Wartość zrealizowanego projektu: 2 923 341,00 zł brutto