Dane spółki

MAXTO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka

KRS: 0000416015
REGON: 356587742
NIP: 6792747188

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 2 mln zł.

  Biuro Kraków

  ul. Willowa 87
  32-085 Modlniczka

  tel: +48 12 266 39 69

  fax: +48 12 378 39 07

  e-mail: krakow@maxto.pl

  Biuro Bydgoszcz

  ul. Przemysłowa 8,
  85-785 Bydgoszcz

  tel: +48 52 320 20 92

  fax: +48 52 343 00 19

  e-mail: bydgoszcz@maxto.pl

  Dział handlowy

  e-mail: ph.bydgoszcz@maxto.pl

  Biuro Białystok

  ul. Chmielna 18A lokal nr 2,
  15-473 Białystok

  tel: +48 85 717 90 87

  fax: +48 85 733 67 41

  e-mail: bialystok@maxto.pl