DB CARGO POLSKA S.A. – ZABRZE


W ramach zamówienia dostarczono:


 • serwery rack typ 1 – 3 szt.
 • serwer rack typ 2 – 1 szt.
 • macierz dyskowa o pojemności 42 TB na potrzeby SAP HANA – 1 szt.
 • przełączniki SAN – 2 szt.
 • przełączniki Core – 2 szt.
 • bibliotekę taśmową – 1 szt.
 • system pamięci masowej z deduplikacją i replikacją danych – 1 szt.
 • system backup’u i archiwizacji DPS – komplet

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • rozbudowę posiadanych przez klienta serwerów - 2 szt.
 • instalację, konfigurację oraz wdrożenie dostarczonego sprzętu
 • konfigurację Vmware
 • wdrożenie i parametryzację dostarczonych systemów i narzędzi
 • wykonano szkolenie
 • świadczenie usług serwisu

Realizacja: 05-12.2020
Wartość zrealizowanego projektu: 1 150 000,00 zł netto