LOTNICZE POGOTOWE RATUNKOWE W WARSZAWIE - TOPSOR


Zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu”.

Projektem zostały objęte 232 szpitale w całym kraju.

W ramach zamówienia dostarczono:


 • Automat biletowy z ekranem dotykowym – 232 szt.
 • Automat biletowy z przyciskami mechanicznymi – 232 szt.
 • Drukarka nabiurkowa – 298 szt.
 • Wyświetlacz zbiorczy 43” – 336 szt.
 • Wyświetlacz stanowiskowy 21” – 2 szt.
 • Terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym – 288 szt.
 • Tablet medyczny – 530 szt.
 • Zestaw nagłaśniający – 232 szt.
 • Komputer centralny – 232 szt.
 • Licencja oprogramowania TOPSOR – 232szt.
 • Punkty dostępowe Wi-Fi – 370 szt.
 • Szkolenie operatorów i administratorów
 • Szkolenie medyczne z zakresu segregacji medycznej – 1160 osób.
 • Kardiomonitory – 437 szt.
 • Oprogramowanie kardiomonitorów – 437 szt.

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • Instalacje fizyczne sprzętu w tym automatów biletowych, zestawów wyświetlaczy zbiorczych i stanowiskowych, nagłośnienia i sieć Wi-Fi w 232 jednostkach SOR na terenie całego kraju.
 • Wdrożenie oprogramowania TOPSOR w tym systemów kolejkowych
 • Wytworzenie i wdrożenie Karty Segregacji Medycznej na podstawie której będzie prowadzona segregacja medyczna we wszystkich placówkach SOR w kraju.
 • przeprowadzenie szkoleń medycznych dla 1160 osób personelu medycznego w zakresie segregacji medycznej
 • szkolenia dla operatorów, administratorów i liderów we wszystkich jednostkach SOR świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego

Realizacja: 03.2020 – 03.2021
Wartość zrealizowanego projektu: 34 736 309,66 zł brutto